Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018Sofitel Athens Airport

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 211 1201060 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 211 1201060 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 211 1201060 (εσωτ. 388), fax: 210 6617 778, e-mail: iproestaki@boussias.com

Συμμετοχές

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 211 1201060 (εσωτ. 109), fax: 210 6617 778, e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR